20191118

Adam Tensta bilden fälldes av en upphetsad hovrätt vilket gav en månads fängelse extra.