20010521

PangBang

Ett fenomen här i Malmö är alla de skjutningar med grovkalibriga vapen på offentlig plats, vissa med dödlig utgång, som ägt rum, och som kommer att äga rum i oöverskådlig tid.
Dessa skjutningar ger inte bara spår i det offentliga rummet genom kulhål i betongväggar och dylikt, utan ger också spår i Malmöinvånarnas tankar på olika sätt.


Jag har klistrat upp sex stycken kulhålsdekaler i varierande storlek på de ställen där skjutningarna ägt rum. Den störssta kulhålsdekalen är märkt med mångkulturåret 2006:s loggotyp.
År 2007 är mångkulturåret slut men mångkulturen finns kvar och skjutningarna med den.1 Comments:

Anonymous Anonym said...

pangbangkraschbom m.a.o. kanske 113Bom? nä,pan dark

23 augusti, 2009  

Skicka en kommentar

<< Home